Foreningsbygning: Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted

Bestyrelsen for KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning

Formand
Inger Møller Nielsen
Jacobsmindevej 5, 8722 Hedensted
Tlf. 23 45 04 59
Mail horlyck@hafnet.dk

Næstformand
Hanne Bærenholdt
Enggade 3, 8723  Løsning
Tlf. 60 63 00 18
Mail hannebaerenholdt@hotmail.com

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Susanne Dideriksen
Anna Knudsensvej 11 , Øster Snede, 8723 Løsning
Tlf. 22 71 12 67
Mail sdideriksen1@gmail.com

Hanne Moselund Østergaard
Jupitervej 50, 8723 Løsning                                                       
Tlf. 28 41 64 28
Mail: hmoselund@gmail.com

Kasserer
Jytte Pedersen
Ved Bækken 13, 8722  Hedensted
Tlf. 51 36 02 96
Mail jyb@hafnet.dk

 

Kontingentsatser:

Aktive medlemmer

  •   0-19 årige : 200 kr
  • 20-29 årige : 250 kr
  • +30              : 400 kr

 Støttemedlem   

  • Single         : 150,- kr
  •  Ægtefælle : 125,- kr

 

KFUM og KFUK i Hedensted - Løsning er en del af Distrikt Trekanten, og en del af et landsforbund - KFUM og KFUK i Danmark samt en del af de verdensomspændende organisationer YMCA (KFUM) og YWCA (KFUK)