Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19,30

Tidligere sognepræst i Engum Preben Kok

"med udsigt til begge sider"

- Når livet er størst, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid.

Husker du begge?

 

Torsdag den 27. oktober 2016

SYNG DANSK DAG

Aftenarrangement sammen med Y-Men Club

 

Torsdag den 10. november 2016 kl. 19,30

sognepræst i Engum

Inge Pilegaard Thomsen

"mit arbejde i Kirkens Korshær"

 

Torsdag den 8. decembeer 2016 kl- 19,30

ADVENTSFEST

Hygge, sang, musik

Gløgg og æbleskiver